VÁSÁRLÁSI ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK

 

Szállítás, csomagolás

A polyshop.hu áruházban történt rendeléssel minden vásárló kijelenti, hogy elfogadja jelen üzletszabályzatot, tisztában van a rendelés menetével.

A vásárlást csak akkor tudjuk elfogadottnak tekinteni, illetve regisztrálni, ha a vásárló az ezen az oldalon található mezőket maradéktalanul kitölti. Ennek elmulasztásából eredő károkért, illetve a folyamat közben felmerülő technikai problémákért a polyshop.hu felelősséget nem vállal.

Az áruk a www.polyshop.hu címen megtekinthetők, azokról minden jellemző információ megtudható. Amennyiben a termékekkel kapcsolatban kérdés merülne fel, kérjük keresse ügyfélszolgálatunkat.

A megrendelt utánvétes termékeket Magyar Posta csomagszállító szolgálatának igénybevételével küldjük.  A szállítási határidő minden esetben a megrendeléstől számítva kezdődik. Amennyiben egy rendelésen belül Ön több, különböző szállítási határidejű terméket vásárol, akkor a nagyobb szállítási határidejű termék szállítási határidejét tudjuk garantálni. Vis maior, illetve egyedi, rendelésre készülő termék esetén mindenképp felvesszük a megrendelővel vagy vásárlóval a kapcsolatot, további egyeztetés céljából. Terméket kiszállítani pillanatnyilag Magyarország területén van módunk. A szállítási határidő a feladástól számítva, időgarantált postacsomag esetén 48 óra. A csomag átvételének lehetőségét a vásárlónak kell megteremtenie.

Felhívjuk szíves figyelmüket, előfordulhat, hogy a feltüntetett szállítási határidő módosulhat, valamint hogy a termék pillanatnyilag nem kapható, és így fenntartjuk a jogot a már visszaigazolt megrendelések elutasítására. Erről természetesen értesítést küldünk a megrendelőnek.

A kiszállítás a Magyar Posta segítségével történik. Szállítással kapcsolatos kérdésekben kérjük keressék ügyfélszolgálatunkat: 69/301-018.

A kiszállítás költsége a termék értékétől függően változik. Néhány termékünk postai úton nem szállítható, ezt a termék mellett közöljük.

Bruttó 70 000 Ft feletti rendelés esetén, postai csomagként nem küldhető termékek esetén INGYENES kiszállítást biztosítunk!

 

Választhatja a személyes átvételt is. Ez esetben készpénzben fizet, a helyszínen.

Megrendelését személyesen az alábbi címen veheti át:

Polymobil Kereskedelmi Kft.

7700 Mohács, Ipari Park 0139/25.

Hétfőtől péntekig 8:00-15:00 között.

Árak és akciók

Termékeink megrendelésével Önnek nem jelentkeznek további rejtett költségei, hiszen a további járulékos költségekkel mi nem terheljük Önt. A termékeink ára minden esetben bruttó ár, tehát az áraink az ÁFÁ-t tartalmazzák. Áraink magyar forintban értendőek.

Elektronikus áruházunkban különböző akciók lehetnek. Az akciók elsősorban árleszállítást, több termék együttes megrendelésekor kedvezményt, vagy egyéb más promóciót, nyereményjátékot jelentenek. Ezek feltételeit mindig közöljük külön.

Kupon esetében minden egyes vásárláskor egyszerre csak egy kupon használható fel. Minden esetben közöljük, hogy az adott kupon meddig érvényes.

Fizetési feltételek

Ön a megrendelt áruért vagy szolgáltatásért többféle módon is fizethet. Lehetőség van banki átutalással előre fizetni, ilyen esetben a előlegszámlát küldünk Önnek, majd a banki átutalás megtörténte után elküldjük a terméket és a számlát. Ön azonban választhat utánvétes megrendelést is, ez esetben az áru átvételekor tudja azt kiegyenlíteni készpénzben.

Reklamáció

Az átvevő köteles a kiszállítás időpontjában a csomag állapotát alaposan ellenőrizni, és sértetlen állapot esetén az átvételi elismervényt aláírni. Sérült csomagról a kézbesítőnek jegyzőkönyvet kell kitöltenie. Ha sérülést lát, kérjük vetessen fel jegyzőkönyvet és ne vegye át a csomagot! Utólagos reklamációt a csomag fizikai sérüléséről jegyzőkönyv nélkül nem áll módunkban elfogadni.

A vásárlást igazoló számlákat a küldeménnyel együtt juttatjuk el a megrendelőknek.

A csomag tartalmára vonatkozó minőségi és mennyiségi reklamációt a házhozszállítás követően haladéktalanul, de legkésőbb három munkanapon belül szükséges megtenni írásban az info@polyshop.hu. Ez az e-mail cím védett a spamkeresőktől. A reklamációt haladéktalanul kivizsgáljuk, és írásban vagy telefonon kapcsolatba lépünk a vevővel. A hiányzó árut pótoljuk, hibás áru esetén a terméket cseréljük. Ezen esetekben az oda- és visszaszállítás költsége az eladót terheli.

A polyshop.hu fenntartja az árváltoztatás jogát, valamint rajtunk kívülálló hibákért - legyen az nyomdai vagy technikai - felelősséget nem vállalunk.

A polyshop.hu fenntartja a jogot az akciók előzetes figyelmeztetés nélküli megszüntetésére. 

Bármely módosítás abban az időpontban lép életbe, amikor online megtalálható a polyshop.hu weboldalon és áruházban.

Amennyiben a Polyshop.hu a megrendelt terméket nem tudja beszerezni 14 napon belül úgy a Polyshop felveszi a vásárlóval a kapcsolatot és a megrendelés módosulhat, vagy a kifizetett összeget  a Polymobil Kereskedelmi Kft. visszatéríti.
Az ebből adódó mindennemű kártérítést elutasítjuk.

Jótállás

Az áltanunk forgalmazott jótállásra kötelezett termékekre a jogszabályban előírt ideig jótállást vállalunk. Kérjük, hogy a termékek használatba vétele előtt győződj meg a termék kifogásolhatatlan állapotáról és működőképességéről!

A jótállás felelőssége nem áll fenn, ha a forgalmazó vagy a megbízott szerviz bizonyítja, hogy a hiba nem rendeltetésszerű használat, átalakítás, szakszerűtlen kezelés, helytelen tárolás, elemi kár vagy egyéb a vásárlás után keletkezett okból következett be.

A használati utasítástól eltérő használat, kezelés miatt bekövetkezett hiba esetén a termékre jótállást nem vállalunk. Az ilyen okból hibás termék javítási költsége a jótállási időtartalmon belül is a vevőt terheli.

Az eladó szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk.-ban és a 117/1991. (IX.10.) sz. kormányrendeletben foglaltak az irányadóak. A polyshop.hu áruházban kizárólag új, termékek kerülnek értékesítésre.

Elállás a vásárlástól

Elállási/Felmondási tájékoztató a a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet szerinti minta alapján:

Elállási/Felmondási jog

 Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.

 Az elállási/felmondási határidő az attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi. (Több termék szolgáltatásakor amennyiben azok nem egyszerre kerülnek kiszállításra: Az elállási/felmondási határidő az attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó termék átveszi.)

 Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre:

 Név: Polymobil Kft.

Levelezési cím: 7700 Mohács, Ipari park 0139/25 hrsz.

Telefonszám: 06-69-301-018

E-mail cím: webshop@polymobil.hu

 Ebből a célból felhasználhatja a mellékelt elállási/felmondási nyilatkozat-mintát is.

 Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

 Az elállás/felmondás joghatásai

 Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket.

 Ön köteles számunkra a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli. Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

 Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

 (csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

 Címzett: Polymobil Kft. (7700 Mohács, Ipari park 0139/25 hrsz.)

 Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

 Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

 A fogyasztó(k) neve:

 A fogyasztó(k) címe:

 A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

 Kelt

 

A felelősség korlátozása

A Polyshop.hu áruházban való vásárlás feltételezi a vásárló részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra.

A Polyshop.hu semmilyen módon nem felelős az alább felsorolt pontokban foglaltak miatt, bármilyen okból is következtek be:

  • Az Interneten küldött és / vagy fogadott bármilyen adat. 
  • Bármilyen működési hiba az internetes hálózatban, ami megakadályozza a Polyshop akadálytalan működését és a vásárlást. 
  • Bármilyen meghibásodás, bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon. 
  • Bármely levél - függetlenül attól hogy papír, vagy elektronikus formában érkezett - , de főleg bármilyen adat elvesztése. Bármely szoftver nem megfelelő működése.

     Bármilyen programhiba, abnormális esemény vagy technikai hiba következményei. 

A Polyshop.hu nem felelős semmilyen alapon, semmilyen kárért, függetlenül attól, hogy direkt, vagy indirekt, ami a Polyshop áruházhoz való csatlakozás miatt következett be.
A résztvevő felelőssége felmérni, hogy hogyan védheti meg a számítógépén tárolt adatait a behatolóktól.

Egyedül a vásárló felelős a Polyshop.hu áruházhoz való kapcsolódásáért és a Polyshop.hu áruházban való vásárlásért.

A Polyshop.hu nem vonható felelősségre semmilyen esetben vis maior esetén vagy bármilyen eseménnyel kapcsolatosan, ami nem az irányítása alatt áll.
A Polyshop.hu szabadon megváltoztathat bármilyen árat, határidőt.
Bármely módosítás abban az időpontban lép életbe, amikor online megtalálható a Polyshop.hu-n.

Bármely résztvevőnek, aki nem ért egyet a szabályok módosításával, fel kell hagynia a vásárlással. A Polyshop.hu szabadon beperelhet bármely személyt, aki csalást követ el vagy annak elkövetésével próbálkozik. Azonban a Polyshop.hu nem vonható felelősségre semmilyen, harmadik személy által valamely résztvevő rovására történt csalás miatt.

Abban az esetben, ha a résztvevő bármilyen formában megsérti a szabályokat, a Polyshop.hu szabadon érvénytelennek nyilváníthatja regisztrációját, vásárlását és a vevő nem jogosult fellebbezni a döntés ellen.

Az információk tulajdonjoga

A Polyshop.hu birtokolja az oldalainkon látható információkat. A megjelent anyaggal kapcsolatos minden további jogunkat fenntartjuk, és szükség érvényesítjük.